User Interface

I Objektsvyn (Rum/Dörr/Artikel/Objekt/Loggärende) (1) ser du de objekt eller ett urval av de objekt som har synkroniserats till BIMeye.

Om det är gjort ett grovt urval eller en filtrering visas informationen om antalet objekt (poster) som bearbetas längst nere till höger i vyn (2).

Med funktionen Välj modell och våningar (3), görs ett grovt urval av vilken eller vilka modeller som du vill arbeta med samt vilket/vilka våningsplan.

Visa och sortera kolumner (4), gör det möjligt att välja vilka kolumner (parametrar) som skall visas i vyerna. Vylistorna är personliga men kan anpassas, sparas och publiceras till övriga användare.

Antal objekt som visas per sida styrs av sidofunktionen (5) nere till vänster i vyn.

OBS! Om du vill markera och redigera fler än de 25 objekt som som standard visas per sida, får du ändra antalet objekt som visas per sida.

Add new comment