Room

Funktionen för att synkronisera rum/zoner till BIMeye och där kunna jobba effektivt med att skapa rumsförteckningar finns tillgänglig i Revit, ArchiCAD samt Naviate SimpleBIM. 

Add new comment