Requirement

Funktionen finns i Revit och ArchiCAD.

 

  1. Connect room(s) to requirement – används för att koppla ett eller flera rum till utrymmen i Requirement, har du konfigurerat att vissa värden också skall synkas till rummmen så görs det nu. (beskrivs mer längre ned)
  2. Unconnect room(s) – används för att koppla bort kraven från rummet och även rensa de värden som eventuellt synkats som hör till kraven.
  3. Update connected rooms – används för att uppdatera kopplade rum om du kanske konfigurerat att fler värden ska synkas till modellen eller att värden har ändrats. Här kan du även uppdatera information om raderade rum i Requirement. (beskrivs mer längre ned)
  4. Update requirement from room to spacec (MEP) – Jobbar du med installationer i Revit MEP så kan du om du konverterat A-modellens rum till Spaces synka kraven och uppdatera så att kraven finns tillgängliga även på dem.
  5. View requirement information – används för att visa gällande kopplade krav som finns på rummet.

Läs mer om hur du jobbar med REQ i BIMeye här.

Add new comment