Dörrbilder synkas/uppdateras inte.

Om du använder dessa funktioner för att skapa unika vyer plan/elevation/2D för dina dörrar och sedan laddar upp dem som bilder så kopplas bilderna automatiskt till rätt dörr. Du kan även läsa mer om fuktionen här.

Men ibland fungerar det inte. Vanligaste orsaken brukar då vara att dörrens unika GUID (CQ_InstanceGUID) och dörrens vyers unika GUID (CQ_ParentGUID) stämmer inte överens. Detta kan ske om man t ex har ritat en dörr först, skapat vyer för den dörren men sedan ändrat sig och ritat en ny dörr på samma plats och den nya dörren får då en ny GUID. Då finns det inte längre någon koppling mellan denna nya dörren och vyerna som skapades för den gamla dörren. Detta kan man lösa genom att radera de gamla vyerna och skapa nya för den nya dörren. Alternativt om man har ritat mycket manuellt på vyeerna så kan man kopiera dörrens värde på CQ_InstanceGUID till vyernas CQ_ParentGUID och sedan prova ladda upp dem på nytt. Detta gör man enklast med hjälp av två schedules en för dörrar och en viewlist för vyer. Ta med CQ_InstanceGUID i dörrtabellen och CQ_ParentGUID i vylistan.

 

Add new comment