Requirement Manager vs Room Manager

Vi har två appar i BIMeye med kopplingar till rum. Requirement manager (REQ) och Room manager (RM).

I REQ börjar man i BIMeye med att skapa sina Utrymmen (typrum/RFP), detta kan göras innan börjat jobba i med sin designmodell.

Dessa utrymmen kan man sedan koppla till de rum som man ritat i modellen. Man skapar ett utrymme och redogör för kraven för det utrymmet. T. ex en WC. När man sedan i modellen har ritat sina rum/zoner kan man koppla ett eller flera rum/zoner till ett utrymme i REQ. T. ex om jag har 25 st WC rum/zoner i min modell så kopplar jag dem till det gemensamma WC-utrymmet i REQ.

I modellen visas vilket utrymme rummet är kopplat till på parametern CQ_RequirementName.

Och i BIMeye i REQ kan man på utrymmets flik rum visa de kopplade rummen från modellen. 

För att kunna se och koppla utrymmena i Revit så måste minst ett värde vara gällande i REQ. Endast gällande värden visas i Revit. Man kan även skapa kravparametrarna som finns i REQ  i modellen kopplade till rummen och synka värden från utrymmet till de kopplade rummen.

I REQ beskrivs alltså ett utrymmes funktioner och krav först och sedan går man till modellen och kopplar alla rummen som omfattas av det kravet. I rapporten från REQ kan man skapa en tabell över de kopplade rummens rumsnummer och rumsnamn samt övrig info som finns på rummen (area, avdelning, mm) samt antalet kopplade rum från en modell.

Vill man istället jobba med och beskriva kraven för unika rum som man redan har ritat i modellen kan man istället använda appen Room Manager, som egentligen tänkt att användas till att göra rumsbeskrivningar men det går även att skapa kravparametrar och upprätta en s.k teknisk rumsbeskrivning för varje unikt rum.

Skillnaden mellan att jobba i RM stället för i REQ är att man måste ha en modell med rum och man börjar med att synka alla rum som finns i modellen till BIMeye och RM. Rummen som ska beskrivas måste då vara ritade i modellen och varje rum blir unikt i RM. Men har man 25st WC så kan man gruppera på t ex rumsnamn och beskriva samma funktioner/krav för de 25st rummen på en gång. Medans i REQ så gör jag ett WC-typrum och kopplar sedan mina 25st wc-rum till det samt att jag behöver inte ha en modell med rum för att kunna skapa mina utrymmen och specificera kraven för dem.

Exempel på rapporter (layouten går att anpassa i word!):

 

Add new comment