Koppla modell till BIMeye

För att kunna synkronisera information från BIM modellen till BIMeye behöver en addin/klient installeras i det designverktyg som används för projekteringen.

Aktuell version av klienten kan laddas ner från projektets startsida i BIMeye, Projektinformationen eller här: https://apps.bimeye.com/download.

 - Installera BIMeye klienten.

 - Starta sedan designverktyget (ditt cad-program).

 - Öppna modellen som du vill koppla till databasen.

     1. Gå sedan till BIMeye menyn och välj Sign In.

     2. Fyll i ditt användarnamn och lösenord.

     3. Fyll sedan i Projektets Guid (ProjectGUID/CQ_DatabaseGUID), som du hittar på startsidan i BIMeye, Projektinformation) och ett Model Name.

     4. ProjectGUID/CQ_DatabaseGUID hittar du på projektets startsida under Projektinformation.

     5. CQ_ModelName är det modellnamn som du vill skall visas i BIMeye under Välj Modell och Våning/Nivå.

     6. När du gjort detta och fått meddelandet om att det har gått bra, sparar du din modell och synkar sedan med någon av apparna till ditt nya projekt.

 

Add new comment